el-corazon-en-los-negocios.jpg 1x3vc21xcvb.gif microfono20antiguo.gif


JClic-en ekintzak ikusteko,JAVA programa instalatuta izatea beharrezkoa da.


Para visualizar las actividades JClic es necesario tener instalado JAVA: http://java.com/es/download/manual.jsp

linea1.gif

Galderak eta erantzunak
Hizkuntza edebe
Aditz laguntzaileak
Aditzak
galde.jpg
mate1.jpg
aditz.jpg
aditz1.jpg

linea1.gif

Adirudi
Asmakizunak
Irakur dezagun
Gogoan ahal duzu?
adirudi.jpg
asmaki.jpg
irakurde.jpg
gogoanahal.jpg

linea1.gif

Hitzen definizioak
Sinonimoa ala antoni..
Denbora pasa
Sinonimoak I
aaadefi.jpg
aaasinonimoak.jpg
aaadenbora01.jpg
aaasinonimoak01.jpg

linea1.gif

Kirol-artikulua
Hausnarketa
Antzeko hitzak
Aurkitu hitza
aaakirol01.jpg
aaausnarketa.jpg
aaalbisteak.jpg
aaaurkitu.jpg

linea1.gif

Nork egin du?
Sinonimoak II
Gizartea
Behatu eta zenbatu
aaanorkeginda.jpg
aaasinonimoak01.jpg
aaagizarte.jpg
aaabehatu.jpg

linea1.gif

Saskira!
Ba ote da?
Eratu esaldiak
Sinonimoak III
aaasaskira.jpg
aaabaoteda01.jpg
aaaeratu01.jpg
aaasinonimoak02.jpg

linea1.gif

Eskutuko determi..
Sinonimoak III 5.maila
Ipuin lehiaketa 6.maila
Testuen puzzlea 6.maila
aaaeskuko.jpg
aaasinonimoak01.jpg
aaaipuinlehia.jpg
aaatestuenpuzzlea.jpg

linea1.gif

Bilatu hitzak 6.maila
Bidaia 6.maila
Puzzlea 6.maila
Diptongoa ala... 6.maila
aaabilatu.jpg
aaartikulua.jpg
aaapuzzlea01.jpg
aaadipton.jpg

linea1.gif

Esaldiak nahasian
Bocalak lotuta ala...6.m
Koloreen bidez 6.maila
Esaldi-kodeak 6.maila
aaaesaldi01.jpg
aaabocalak01.jpg
aaakoloreen01.jpg
aaaesaldi02.jpg

linea1.gif

Albisteak 6.maila
T. Puzzlea 6.maila
Hitzak ikasten 6.maila
Lotu hitzak 6.maila
aaaherria.jpg
aaapuzzlea01.jpg
aaahitzak01.jpg
aaalotu.jpg

linea1.gif

Hitzak aztertzen 6.m
Letra-zopa 6.maila
Aurkitu hitzak 6.maila
EUSKARA IKASTEKO
aaahitzak02.jpg
aaaletrasopa.jpg
aaaaurkitu01.jpg
euskaranet00.jpg

linea1.gif

Aditzak lantzen
Gazteentzako ipuinak
Atsotitzak
addit00.jpg
entzu000.jpg
GOTZANGARATE.jpg

linea1.gif